W tym odcinku pokazuję jak orientować się w klawiaturze fortepianu/pianina/keyboardu, a także jak nazywać dźwięki według terminologii polskiej oraz międzynarodowej. Dowiesz się też jak dokładnie nazywamy odległości (interwały) pomiędzy klawiszami, a także czym się charakteryzują 🙂 Serdecznie zapraszam do oglądania!

0:00 Wstęp
0:29 Klawiatura fortepianu
1:32 Nazwy dźwięków
6:26 Interwały – odległości pomiędzy dźwiękami. Konsonanse, dysonanse
15:43 Interwały – podsumowanie
16:23 Słowo na koniec:)